Sprawy wywłaszczeniowe

Zwrot mienia zagrabionego przez państwo

Obecne uregulowania prawne w pewnych przypadkach umożliwiają odzyskiwanie przez dawnych właścicieli mienia zagrabionego przez państwo w czasach komunizmu. Alternatywnie, możliwe jest uzyskanie słusznego odszkodowania za tego typu majątek, odzwierciedlającego rzeczywistą wartość tego majątku. Radcowie prawni z naszej Kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Reprezentują klientów w sprawach zarówno o zwrot znacjonalizowanych, jak i o odszkodowania za wywłaszczone mienie (m.in. mienie zabużańskie, grunty na obszarach miast, które po wywłaszczeniu nie zostały wykorzystane na cele publiczne).