Sprawy wywłaszczeniowe

Postępowania wywłaszczeniowe

Sytuacja, gdy organ państwa lub samorządu terytorialnego dąży do wywłaszczenia obywatela z jego prawa własności (z reguły dotyczy to nieruchomości) wymaga od właściciela szczególnej dbałości o swoje interesy. Przedmiotem wywłaszczenia jest bowiem zwykle przedmiot o znacznej wartości, obejmującej częstokroć cały dorobek życiowy rodziny. Istotne jest dokładne zweryfikowanie przesłanek wywłaszczenia oraz wysokości ewentualnego odszkodowania. W takiej sytuacji, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego. Radcowie prawni z Kancelarii Gratus reprezentują klientów w tego typu postępowaniach, dbając o należyte zabezpieczenie interesu klienta.