Sprawy spadkowe

Sprawy o nabycie i działy spadków

 Sytuacja spadkobrania jest sytuacją, która z reguły wiąże się ze śmiercią osoby bliskiej. Jednocześnie, w razie sporu co do tego, kto powinien dziedziczyć, powoduje trudności związane z prowadzeniem postępowania sądowego przeciwko członkom rodziny. W postępowaniach dotyczących nabycia spadku, pojawić się mogą skomplikowane problemy dotyczące testamentów, ich ważności i autentyczności, a zarazem trudności w ustaleniu stanu faktycznego i osób będących spadkobiercami. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług radcy prawnego. Radcowie prawni z naszej Kancelarii reprezentują strony w tego rodzaju postępowaniach, dbając o należytą ochronę i realizację ich interesu, a zarazem czuwając nad prawidłowością przebiegu postępowania.