Sprawy dot. prawa małżeńskiego i rodzinnego

Sprawy rozwodowe

Jesteśmy świadomi, że sytuacja gdy konieczne jest wszczęcie postępowania o rozwód jest szczególnie trudna i skomplikowana dla osoby będącej stroną takiego postępowania, jak również osób jej najbliższych.  Dlatego, to rolą prawnika jest reprezentowanie małżonka w tym postępowaniu. Naszym prawnikom w prowadzeniu spraw rozwodowych przyświeca zasada dążenia do maksymalnej ochrony interesu Klienta przy jednoczesnym dążeniu do uniknięcia niepotrzebnego eskalowania zaistniałego konfliktu.