Sprawy dot. prawa małżeńskiego i rodzinnego

Sprawy o opiekę nad dzieckiem

Sprawy dotyczące sprawowania pieczy nad małoletnimi dziećmi są sprawami o  bardzo dużej doniosłości dla każdej z osób taką sprawą dotkniętych, ale również o dużym ładunku emocjonalnym. Przedmiotem tego rodzaju spraw jest szczególne dobro - dobro dziecka. Radcowie prawni z naszej Kancelarii podejmują się tego rodzaju spraw. Zdajemy sobie sprawę ze szczególnego charakteru tego rodzaju spraw, dlatego przy ich prowadzeniu przyświeca nam idea nieeskalowania konfliktu, przy maksymalnej ochronie interesu Klienta - tak, aby dobro dziecka pozostawało pod należytą ochroną.