Sprawy dot. prawa małżeńskiego i rodzinnego

Podział majątku małżeńskiego

Podział majątku małżeńskiego następuje albo w ramach postępowania o rozwód albo po rozwodzie. Podział taki może nastąpić zarówno w wyniku zawarcia umowy między byłymi małżonkami, jak i w orzeczeniu sądowym. Radcowie prawni Kancelarii reprezentują klientów w sprawach związanych z podziałem majątku małżeńskiego zarówno w negocjacjach mających na celu polubowne załatwienie sprawy, jak i w postępowaniach sądowych o podział majątku.