Sprawy dot. nieruchomości

Sprawy dotyczące służebności

Radcowie prawni z naszej Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach dotyczących służebności, w tym w szczególności:

  • w sprawach o ustanowienie służebności drogowych, w przypadku gdy niezbędne jest ustanowienie drogi koniecznej dla nieruchomości nie posiadającej dostępu do drogi publicznej. Reprezentujemy zarówno Klientów domagających się ustanowienia służebności, jak i tych, którzy są właścicielami nieruchomości mających zostać służebnością obciążone.
  • w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowniczych itp. W tego rodzaju sprawach reprezentujemy zarówno przedsiębiorstwa przesyłowe, jak i właścicieli nieruchomości,
  • w sprawach dotyczących pozostałych rodzajów służebności.

Każdorazowo, reprezentując klientów w tego rodzaju postępowaniach, dbamy o należyte zabezpieczenie interesu klienta w postępowaniu oraz czuwamy nad terminowością i prawidłowością jego przebiegu.