Reprezentowanie przed organami państwa

Reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

Każdy,kto czytał “Proces” Franza Kafki, rozumie jak zagubiony może się czuć obywatel w sytuacji, gdy przyjdzie mu stanąć wobec uczestnictwa w  sformalizowanym postępowaniu przed sądem państwowym - powszechnym lub administracyjnym. Bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, osoba nie znająca meandrów prawa może poczynić błędy, które nie dadzą się zniwelować na późniejszych etapach postępowania. Radcowie prawni naszej Kancelarii reprezentują Klientów przed sądami na wszystkich etapach postępowań - od sądów pierwszej instancji (rejonowych i okręgowych w  postępowaniu cywilnym, zaś wojewodzkimi sądami administracyjnymi w  sprawach administracyjnych) przez sądy odwoławcze (sądy okręgowe, apelacyjne w postępowaniu cywilnym i Naczelny Sąd Administracyjny w  postępowaniu administracyjnym), aż po Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. W ramach zastępstwa procesowego podejmujemy niezbędne czynności celem ochrony interesu prawnego klientów a także czuwamy nad terminowością i prawidłowością przebiegu postępowania.