Reprezentowanie przed organami państwa

Reprezentowanie przed organami administracji

Prawnicy z naszej Kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie zastępstwa przed organami administracji publicznej w pełnym zakresie spraw administracyjnych (np. sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, reglamentacji działalności gospodarczej, prawa o cudzoziemcach). Jako pełnomocnicy chronimy interes klienta w postępowaniach administracyjnych, wnosimy środki odwoławcze i skargi do sądów administracyjnych oraz czuwamy nad prawidłowym i terminowym przebiegiem postępowania.