Problemy prawne życia codziennego

Reprezentowanie w negocjacjach (z deweloperami, ubezpieczycielami, bankami itp.)

W wielu rodzajach spraw, zanim wszczęte zostanie postępowanie sądowe, spory konsumenta z dostawcami towarów i usług (np. o odszkodowania od ubezpieczycieli, spory z deweloperami o wykonanie umów czy realizację roszczeń z tytułu rękojmi)  uregulować można na drodze negocjacji. Konsument częstokroć jako strona pozbawiona profesjonalnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności negocjacyjnych występuje w takiej sytuacji jako strona słabsza. Służąc naszą wiedzą i umiejętnościami staramy się pomagać naszym Klientom zniwelować tę różnicę, a co za tym idzie pomagać naszym Klientom realizować ich interes w efektywnej formie rozwiązywania sytuacji spornych jaką są negocjacje.