Problemy prawne życia codziennego

Opiniowanie i sporządzanie projektów umów (deweloperskich, o pracę, kredytowych)

W życiu prywatnym, zawieramy szereg umów cywilnoprawnych takich, jak umowy sprzedaży nieruchomości, pojazdów, innych wartościowych rzeczy, umowy kredytu bankowego, poręczenia, ubezpieczenia majątku, umowy o  pracę, zlecenia, czy inne, nietypowe umowy. Zwłaszcza w sytuacji, gdy taka umowa dotyczy przedmiotów znacznej wartości, warto przed jej podpisaniem zasięgnąć porady radcy prawnego, który wskaże ewentualne ryzyka związane z zawarciem takiej umowy oraz wytłumaczy, dlaczego dane postanowienia umowne są dla Państwa niekorzystne. Opiniując umowy staramy się wskazać klientom nie tylko niebezpieczeństwa płynące z  zawarcia danej umowy, ale również sposoby ich minimalizowania, jak również możliwości zabezpieczenia interesu klienta.