Klienci Indywidualni

Ochrona dóbr osobistych

Radcowie prawni naszej Kancelarii posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o ochronę dóbr osobistych naruszonych bezprawnymi działaniami. Są to z reguły sprawy mające na celu:

  • uzyskanie przeprosin sprawcy naruszenia,
  • usunięcia skutków naruszenia (np. przez odwołanie oświadczenia, usunięcie nieprawdziwych danych w Internecie),
  • zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia,
  • zapłatę określonej kwoty na cel społeczny.

W tego typu postępowaniach reprezentujemy Klientów przed sądami oraz dbamy o należyte zabezpieczenie ich interesów w toku postępowania sądowego oraz ewentualnie egzekucji komorniczej.