Naprawianie szkód

Odszkodowania z wypadków komunikacyjnych

Z reguły, szkody powstałe z wypadków komunikacyjnych pokrywane są przez ubezpieczycieli. Ubezpieczyciele, jako znaczące podmioty gospodarcze, częstokroć zaniżają wysokość odszkodowania należnego poszkodowanemu. Osobom poszkodowanym w tego rodzaju sprawach zapewniamy pomoc na każdym etapie postępowania o uzyskanie odszkodowania - od postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem, przez ewentualne negocjacje, po procesy sądowe mające na celu uzyskanie godziwego odszkodowania, w pełni pokrywającego poniesioną szkodę.