Naprawianie szkód

Odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody na osobie – wypadki, błędy lekarskie,

 Zdrowie i życie ludzkie są wartościami bezcennymi. Osoba, u której spowodowano uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, czy to wskutek czyjegoś zaniedbania w utrzymaniu nieruchomości,  wypadku przy pracy, umyślnych działań osób trzecich, czy też błędu lekarskiego, częstokroć dotknięta jest nie tylko fizycznym cierpieniem, ale również ponosi znaczne koszty leczenia. W wielu przypadkach, możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia oraz odszkodowania od samego sprawcy, lub od ubezpieczyciela. Radcowie prawni z naszej Kancelarii udzielają w tym zakresie pomocy prawnej zarówno reprezentując poszkodowanych, jak i sprawców. Udzielamy porad prawnych i uczestniczymy w negocjacjach na etapie przedprocesowym, jak i reprezentując klientów w postępowaniach sądowych.