Sprawy korporacyjne

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Przekształcenia spółek i innych osób prawnych

Radcowie prawni nie tylko doradzają Klientom w zakresie przekształcania spółek i innych podmiotów prawa. Wraz ze współpracującymi z nami notariuszami i biegłymi rewidentami, jesteśmy w stanie zorganizować całość transakcji polegającej na przekształceniu spółki lub innego podmiotu. W ramach takiej usługi, jesteśmy w stanie wykonac badanie due diligence, sporządzamy wszelkie niezbędne dokumenty związane z przekształceniem - odpowiednie uchwały organów osób prawnych, umowy, wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego, współpracujący z nami biegli rewidenci przeprowadzają w miarę potrzeby badania sprawozdań finansowych, zaś notariusze sporządzają odpowiednie akty notarialne niezbędne w procesie przekształcenia Spółki. Staramy się, aby w tym zakresie Klient uzyskiwał od nas kompleksową obsługę procesu przekształcenia podmiotu.