Sprawy korporacyjne

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Bieżąca obsługa spraw korporacyjnych w spółkach

Prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego, w tym zwłaszcza w formie spółki kapitałowej wymaga wielu sformalizowanych działań związanych z zapewnieniem ładu korporacyjnego. Wybrane czynności Spółki muszą przybierać szczególne formy, konieczne jest także dochowywanie wymogów prawnych w zakresie zwoływania i podejmowania decyzji przez organy spółki. Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi spraw korporacyjnych spółek prawa handlowego. Doradzamy w zakresie prawnych aspektów działania spółek, zapewniamy należyte przygotowanie dokumentacji dla potrzeb posiedzeń organów spółek, uczestniczymy w posiedzeniach zarządów spółek, rad nadzorczych oraz zromadzeń wspólników i akcjonariuszy jako doradcy i pełnomocnicy. Radcowie prawni naszej kancelarii posiadają doświadczenie w obsłudze korporacyjnej zarówno spółek osobowych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, w tym notowanych na giełdzie papierów wartościowych.