Reprezentacja przed organami państwa

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Reprezentowanie przed sądami polubownymi

Radcowie prawni Kancelarii posiadają bogate doświadczenie zarówno w orzekaniu w Stałym Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, jak i w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi. Kancelaria świadczy usługi z zakresu reprezentowania osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed wszelkiego rodzaju krajowymi sądami polubownymi (arbitrażowymi) na etapie zarówno postępowania przed sądem, jaki stwierdzania wykonalności orzeczenia, postępowań o uchylenie wyroków sądów polubownych, a także reprezentacji w postępowaniach mających na celu wykonanie wyroków sądów polubownych.