Reprezentacja przed organami państwa

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Radcowie prawni naszej Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych - zarówno w postępowaniach o ogłoszenie upadłości, jak i w postępowaniach związanych z roszczeniami do masy upadłości (zgłoszenie wierzytelności spory z Syndykiem).