Reprezentacja przed organami państwa

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

Sytuacja przedsiębiorcy, który staje przed koniecznością dochodzenia lub ochrony swoich praw przed sądem jest szczególna, ze względu na wzmożony rygorysm postępowania sądowego w sprawach gospodarczych, objawiającą się m.in. związaniem terminami do przedstawiania dowodów. Bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, osoba nie znająca meandrów prawa może poczynić błędy, które nie dadzą się zniwelować na późniejszych etapach postępowania. Radcowie prawni naszej Kancelarii reprezentują Klientów przed sądami na wszystkich etapach postępowań - od sądów pierwszej instancji (rejonowych i okręgowych w  postępowaniu cywilnym, zaś wojewodzkimi sądami administracyjnymi w  sprawach administracyjnych) przez sądy odwoławcze (sądy okręgowe, apelacyjne w postępowaniu cywilnym i Naczelny Sąd Administracyjny w  postępowaniu administracyjnym), aż po Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. W ramach zastępstwa procesowego podejmujemy niezbędne czynności celem ochrony interesu prawnego klientów a także czuwamy nad terminowością i prawidłowością przebiegu postępowania.