Reprezentacja przed organami państwa

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Reprezentacja przed organami administracji publicznej

Prawnicy z naszej Kancelarii świadczą na rzecz przedsiębiorców pomoc prawną w zakresie zastępstwa przed organami administracji publicznej w pełnym zakresie spraw administracyjnych (np. sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, reglamentacji działalności gospodarczej, prawa o cudzoziemcach). Jako pełnomocnicy chronimy interes klienta w postępowaniach administracyjnych, wnosimy środki odwoławcze i skargi do sądów administracyjnych oraz czuwamy nad prawidłowym i terminowym przebiegiem postępowania.