Dochodzenie należności

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Odszkodowania za nienależyte wykonanie umów handlowych

W przypadku nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta lub nie wykonania umowy, przedsiębiorca ponosi częstokroć znaczące straty oraz traci zyski, jakie spodziewał się uzyskać z danego przedsięwzięcia. W takiej sytuacji, częstokroć zachodzi potrzeba wystąpienia na drogę sądową aby uzyskać od niesolidnego kontrahenta należną zapłatę. Radcowie prawni z naszej Kancelarii posiadają znaczące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umów. Występują jako pełnomocnicy w postępowaniach sądowych, dbając o prawidłowy przebieg postępowania i należytą ochronę interesu klienta.