Bieżące doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Sporządzenie projektów umów handlowych

Przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą zawiera na co dzień szereg umów. Ich przedmiotem jest nabywanie szeregu dóbr oraz zbywanie efektów własnej działalności, także zapewnienie kapitału, czy ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności w drodze nabywania ubezpieczeń, czy gwarancji. Dla zapewnienia zgodności z prawem działalności przedsiębiorcy, a także ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności oraz zabezpieczenia własnego interesu, warto skonsultować zawierane umowy z radcą prawnym. Prawnicy z naszej Kancelarii sporządzają projekty umów handlowych na rzecz klientów, kierując się wskazówkami co do pożądanego celu gospodarczego danej umowy. Świadcząc tego typu usługi, kierujemy się interesem klienta, zwracając jednocześnie uwagę na efektywność zastosowanych rozwiązań.