Bieżące doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Reprezentacja i asysta w negocjacjach

W prowadzeniu działalności gospodarczej, częstokroć przedsiębiorcy spotykają się z sytuacjami spornymi, kiedy różnią się w ocenie konkretnych sytuacji ze swoimi kontrahentami. Spory takie mogą doprowadzić do rozwiązania lub odstąpienia od umowy z kontrahentem, lub też być związane z dochodzeniem odszkodowania. W sytuacji konfliktu, zanim sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie negocjacji, mających na celu zażegnanie konfliktu. Radcowie prawni naszej Kancelarii świadczą usługi polegające na reprezentowaniu klientów w negocjacjach oraz asystowaniu im oraz doradztwie w prawnym dotyczącym rozwiązań będących przedmiotem negocjacji. Przed przystąpieniem do negocjacji ustalamy z Klientem warunki graniczne potencjalnego porozumienia, ustalając jednocześnie szczegółowo rozwiązania korzystne dla Klienta.