Bieżące doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Pełna obsługa prawna przedsiębiorstw

Pełna obsługa prawna przedsiębiorstw świadczona przez naszą Kancelarię polega na kompleksowym doradztwie prawnym dotyczącym całości działalności przedsiębiorstwa. W ramach tej usługi, radcowie prawni naszej Kancelarii w szczególności:

  • doradzają przedsiębiorcy i jego pracownikom w sprawach budzących wątpliwości prawne związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,
  •  zwracają uwagę na ryzyka pojawiające się w bieżącej działalności i proponują metody ich minimalizacji,
  • uczestniczą, jako doradcy prawni, w zespołach projektowych utworzonych dla realizacji większych projektów,
  • sporządzają i opiniują umowy handlowe,
  • reprezentują klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej,
  • przeprowadzają proces windykacji należności,
  • reprezentują klientów i asystują im w negocjacjach z kontrahentami

Obsługę prawną świadczymy zarówno w siedzibie Klienta, jaki zdalnie, z siedziby Kancelarii udzielając porad prawnych telefonicznie oraz przez e-mail. Nasza zasadą jest, że obsługę prawną w siedzibie Klienta wykonuje osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego. Rozpoczęcie współpracy w zakresie obsługi prawnej możemy poprzedzić audytem prawnym, który wskazuje osobom zarządzającym obszary ryzyka prawnego związanego z działalnością przedsiębiorstwa oraz sposoby sanacji ewentualnych zakresów problemowych.