Bieżące doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz administratorów nieruchomości

Obsługa nieruchomości to działalność, w której sprawne doradztwo prawne, zapewniające ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności jest niezwykle istotne. Podmioty te zarządzają bowiem mieniem o dużej wartości oraz mają do czynienia z istotnymi interesami właścicieli zarządzanych nieruchomości. Niezbędny zakres obsługi prawnej tego typu podmiotów obejmuje:

  • bieżące doradztwo prawne,
  • windykację należności czynszowych,
  • prowadzenie spraw dotyczących wad w budynkach i sporów z wykonawcami robót budowlanych oraz innych usług,
  • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa budowlanego, rzeczowego (służebności przejazdu i przesyłu),
  • prowadzenie spraw o eksmisję
  • prowadzenie spraw korporacyjnych w przypadku spółek oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Radcowie prawni z naszej Kancelarii mają znaczące doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz administratorów nieruchomości. Świadczymy kompleksową obsługe prawną tego typu podmiotów, dbając o jak najlepsze zabezpieczenie ich interesów.                                                                                                    

Obsługę prawną świadczymy zarówno w siedzibie Klienta, jaki zdalnie, z siedziby Kancelarii udzielając porad prawnych telefonicznie oraz przez e-mail. Nasza zasadą jest, że obsługę prawną w siedzibie Klienta wykonuje osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego. Rozpoczęcie współpracy w zakresie obsługi prawnej możemy poprzedzić audytem prawnym, który wskazuje osobom zarządzającym obszary ryzyka prawnego związanego z działalnością podmiotu oraz sposoby sanacji ewentualnych zakresów problemowych.