Bieżące doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Legal due diligence

Badanie due diligence w aspekcie prawnym polega na zbadaniu sytuacji przedsiębiorstwa w sytuacji planowanego przejęcia przez inny podmiot. W ramach tej usługi, badamy stan prawny majątku przejmowanego przedsiębiorcy, prawne aspekty jego zobowiązań i uprawnień, diagnozujemy potencjalne obszary ryzyka prawnego działalności przejmowanego przedsiębiorcy, oraz wskazujemy możliwości i sposoby sanacji ewentualnych nieprawidłowości tak, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć interesy przyszłego nabywcy przedsiębiorstwa.