Bieżące doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Kontrakty menadżerskie

Umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem niosą za sobą szczególne ryzyko zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i zarządzającego. Z jednej strony przedsiębiorca powierza zarządzającemu prowadzenie interesów, tajemnice handlowe i pokłada w nim szczególne zaufanie dotyczące rzetelnego prowadzenia interesów, zaś z drugiej strony zarządzający przejmuje na siebie znaczące ryzyko prowadzenia działalności. Nie bez znaczenia jest również problematyka obciążeń publicznoprawnych tego rodzaju formy zatrudnienia. Dlatego, tego typu umowy warto konsultować z radcą prawnym, który pomoże danej stronie zidentyfikowac występujące w takiej sytuacji ryzyka oraz wskaże metody ich ograniczenia. Radcowie prawni z naszej Kancelarii doradzają Klientom optymalne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie ich interesów przy zawieraniu umów menedżerskich.