Bieżące doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie praw autorskich i własności przemysłowej

Sytuacja prawna twórcy jest szczególna. Wytwory jego pracy mają bowiem zwykle formę niematerialną a ich nieuprawnione rozpowszechnienie może przynieść twórcy znaczące straty. Dlatego ważne jest dla takich twórców, jak architekci, projektanci, graficy, fotograficy, muzycy, wynalazcy i inni, aby w sposób należyty zabezpieczać swoje interesy już na etapie zamówienia danego dzieła tak, aby zapewnić sobie należne wynagrodzenie za wykonanie dzieła oraz chronić samo dzieło przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich. Z drugiej strony, przedsiębiorca nabywający przedmiot prawa autorskiego i wykorzystujący tego typu dobra w swojej działalności, powinien zadbać o to, aby umowa z twórcą odpowiadała jego potrzebom biznesowym. Radcowie prawni z naszej Kancelarii udzielają porad prawnych w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, wskazując Klientom optymalne rozwiązania mające na celu ochronę ich interesów.