Bieżące doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, optymalizacja zobowiązań podatkowych

Dwie rzeczy są w życiu pewne: śmierć i podatki. W prowadzeniu działalności gospodarczej zdanie to ma szczególne znaczenie. Daniny na rzecz państwa są rzeczą nieuniknioną, jednakże ich prawidłowe rozliczanie może stanowić o dalszym bycie podmiotu gospodarczego. Z kolei dobór optymalnych rozwiązań podatkowych dla danego charakteru działalności może przynieść wymierne korzyści objawiające się w ograniczeniu zobowiązań publicznoprawnych. Konieczne jest jednak w takim wypadku fachowe doradztwo, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko podjęcia działań, które mogłyby zostać podważone przez organy skarbowe. Radcowie prawni naszej kancelarii udzielają porad w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, w tym dotyczących prawnie dozwolonych metod optymalizacji zobowiązań publicznoprawnych.