Bieżące doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zatrudniania i zwalniania pracowników, postępowania w sprawach zwolnień grupowych

Prawo pracy jest dziedziną prawa, w której pracodawca jest znacznie gorzej chroniony, niż pracownik. W sytuacji zatrudniania nowych pracowników w przedsiębiorstwie pojawia się szereg kwestii prawnych, których odpowiednie uregulowanie w umowie może uchronić przedsiębiorcę przed szeregiem ryzyk, a w szczególności:

  • wybór prawnej formy zatrudnienia,
  •  dobór rodzaju umowy o pracę,
  •  odpowiednie ukształtowanie składników wynagrodzenia.
  •  obciążenia publicznoprawne związane z zatrudnieniem,
  • działalność konkurencyjna,
  •  sytuacja cudzoziemcy jako potencjalnego pracownika,
  • odpowiednie ukształtowanie czasu pracy,
  • uprawnienia urlopowe

Z kolei drugim kluczowym momentem jest zwalnianie pracowników – zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Wymaga to od pracodawcy przestrzegania rygorystycznych przepisów i procedur, aby uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pracowników, a niekiedy i sankcjami publicznoprawnymi..

We wszystkich tych kwestiach radcowie prawni Kancelarii świadczą doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.