Bieżące doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych dla podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit.
W szczególności, doradzamy i pomagamy naszym klientom w następującym zakresie:

Audyt prawny i optymalizacja procedur

Audyt prawny polega na zbadaniu sytuacji przedsiębiorcy pod kątem zgodności jego działalności z przepisami prawa, zdefiniowaniu obszarów zwiększonego ryzyka prawnego oraz wskazaniu metod doprowadzenia sytuacji do stanu zgodnego z prawem. Optymalizacja procedur polega na zbadaniu funkcjonujących u przedsiębiorcy procesów biznesowych (w szczególności sprzedaży, zakupów, zatrudnienia i zwalniania pracowników)  pod kątem zgodności z prawem, a także zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy, w tym uzyskania zapłaty za sprzedane towary lub świadczone usługi, wyegzekwowania zobowiązań umownych od kontrahentów oraz  ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia roszczeń odszkodowawczych. Po uzyskaniu informacji dotyczących procedur, proponujemy zmiany mające na celu należyte zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy.