Branże

Kancelaria w swojej działalności świadczy usługi na rzecz podmiotów z różnych gałęzi gospodarki. W szczególności, posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z następujących branż:

  • Transport

Transport i logistyka

Radcowie prawni naszej Kancelarii posiadają znaczące doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży transportu i logistyki, w tym spółek zajmujących się spedycją, transportem drogowym towarów i osób, działalnością magazynową i  składową. Znamy charakterystykę prawnych aspektów tego rodzaju działalności, które obejmują w szczególności:


 • bieżące doradztwo prawne,
 • obsługę korporacyjną spółek i grup kapitałowych,
 • problematykę umów o przewóz krajowy (prawo przewozowe), międzynarodowy przewóz drogowy (CMR), przewozów intermodalnych
 • postępowania reklamacyjne związane z przewozami,
 • spory z zakresu prawa przewozowego i CMR,
 • umowy o usługi przeładunku towarów i spory z nimi związane,
 • problematykę związaną z przepisami o transporcie drogowym, wymaganiami dot. kierowców, czasem pracy kierowców,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa celnego,
 • problematykę związaną ze świadczeniem usług przechowania i składu,
 • problematykę związaną z najmem, dzierżawą i innymi umowami o korzystanie z powierzchni magazynowych,
 • optymalizacja procedur pod kątem zabezpieczenia interesu klienta,
 • bieżące dochodzenie roszczeń.


Posiadamy wiedzę dotyczącą metodyki działań prawnych stosowanych w branży. Przedsiębiorstwom z branży transportowej i logistycznej proponujemy zarówno stałą obsługę prawną, którą świadczą radcowie prawni posiadający doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług, jak i bieżące doradztwo w miarę potrzeb oraz reprezentowanie przed organami administracji i sądami.


Wspólnikami odpowiedzialnymi za obsługę branży są: