Branże

Kancelaria w swojej działalności świadczy usługi na rzecz podmiotów z różnych gałęzi gospodarki. W szczególności, posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z następujących branż:

  • malinka

Sektor dystrybucyjny

Radcowie prawni naszej Kancelarii posiadają znaczące doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży dystrybucji zarówno hurtowej, jak i detalicznej, w  tym ogólnopolskich spółek dystrybucyjnych, jak i lokalnych dostawców dóbr. Znamy charakterystykę prawnych aspektów tego rodzaju działalności, które obejmują w szczególności:


 • bieżące doradztwo prawne,
 • obsługę korporacyjną spółek i grup kapitałowych,
 • problematykę umów z dostawcami towarów, z agentami i pośrednikami, franczyzobiorcami,
 • problematykę umów o korzystanie z nieruchomości komercyjnych,
 • problematykę prawa pracy,
 • problematykę umów zawieranych z konsumentami oraz umów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorstwa,
 • prawo ochrony konkurencji i prawo antymonopolowe,
 • masową windykację należności z umów handlowych,
 • optymalizację procedur w zakresie procesu sprzedaży, w celu zabezpieczenia interesu klienta.


Posiadamy wiedzę dotyczącą metodyki działań prawnych stosowanych w branży. Przedsiębiorstwom z branży dystrybucyjnej proponujemy zarówno stałą obsługę prawną, którą świadczą radcowie prawni posiadający doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług, jak i bieżące doradztwo w miarę potrzeb oraz reprezentowanie przed organami administracji i sądami oraz usługi masowego dochodzenia należności.


Wspólnikami odpowiedzialnymi za obsługę branży są: