Branże

Kancelaria w swojej działalności świadczy usługi na rzecz podmiotów z różnych gałęzi gospodarki. W szczególności, posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z następujących branż:

  • budownictwo

Budownictwo i architektura

Radcowie prawni naszej Kancelarii posiadają znaczące doświadczenie w wykonywaniu obsługi prawnej przedsiębiorstw z branży budowlanej i  architektonicznej. W dorobku Kancelarii jest współpraca z takimi podmiotami, jak deweloperzy, firmy wykonawcze, biura architektoniczne i  projektowe. Znamy charakterystykę problemów prawnych pojawiających się w  tego rodzaju działalności, wśród których znajdują się w szczególności:


 • bieżące doradztwo prawne,
 • obsługa korporacyjna spółek, tworzenie grup kapitałowych, spółek celowych dla inwestycji,
 • problematyka przygotowania inwestycji, postępowania o pozwolenie na budowę, uzgodnienia branżowe, zagospodarowanie przestrzenne, problematyka ochrony środowiska,
 • kwestie związane z umowami o wykonawstwo i podwykonawstwo robót,
 • problematyka zamówień publicznych na roboty budowlane,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umów o roboty budowlane,
 • problematyka umów dotyczących nabywania, zbywania oraz korzystania z nieruchomości,
 • hipoteki,
 • problematyka wad w projektach i wykonawstwie robót budowlanych, metody zapewniania ich usunięcia, dochodzenie odszkodowań i reprezentacja wykonawców w postępowaniach o odszkodowanie z tytułu wad robót i  budynków,
 • problematyka praw autorskich do projektów architektonicznych i wykonawczych, koncepcji urbanistycznych,
 • dochodzenie należności w branży budowlanej,


Posiadamy wiedzę dotyczącą metodyki działań prawnych stosowanych w branży. Przedsiębiorstwom z branży architektonicznej i budowlanej proponujemy zarówno stałą obsługę prawną, którą świadczą radcowie prawni posiadający doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług, jak i bieżące doradztwo w miarę potrzeb oraz reprezentowanie przed organami administracji i  sądami.


Wspólnikiem odpowiedzialnymi za obsługę branży jest: