Zespół

Paweł Pułka

Paweł Pułka jest radcą prawnym. Ukończył studia administracyjne i  prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W  latach 2006-2007 studiował na Universidad de Zaragoza, Facultad : Derecho. Podczas studiów w Hiszpanii uzyskał Diploma de XXV Curso sobre la Unión Europea w Institución <<FERNANDO EL CATÓLICO>>.  W trakcie studiów w Polsce pełnił funkcję członka zarządu Koła Naukowego Prawa Finansowego na WPiA UG oraz uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, w tym m.in. dotyczących prawa podatkowego a także był współautorem publikacji naukowych.

Podczas studiów, Paweł zdobywał doświadczenie m.in. w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. Pracował także jako menedżer oraz dyrektor w Szkole Językowej “Concorde Internatonal” w  Wielkiej Brytanii. Z Kancelarią Gratus współpracuje od 2008 r., początkowo jako praktykant, a od 2009 r. jako asystent radcy prawnego. W  2010 r. Paweł rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

W swojej praktyce zajmuje się prawem i postępowaniem cywilnym, gospodarczym i administracyjnym oraz prawem autorskim. Paweł uczestniczy w obsłudze prawnej spółek z branży transportowo-spedycyjnej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej.

Paweł włada biegle językiem angielskim (uzyskał certyfikaty FCE oraz TOLES Advanced) oraz językiem hiszpańskim.

Paweł prowadzi Kancelarię w Gdańsku.