Wspólnicy
    • magdalena witkowska 440 158

Magdalena Witkowska

Magdalena Witkowska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1985-1989 orzekała w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym a następnie, w latach 1989-1993 w Wydziale Gospodarczym Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. Magdalena Witkowska jest radcą prawnym od 1994 r., zaś wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Gratus s.c. od 2001 r.

Magdalena Witkowska posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym banków, przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, spożywczej, produkcyjnej, spółek handlowych (w tym z kapitałem zagranicznym oraz spółek giełdowych), jak również spółdzielni mieszkaniowych. Była członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Magdalena Witkowska posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych.

Magdalena Witkowska zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa rodzinnego (w tym sprawy rozwodowe), cywilnego, spadkowego, handlowego, wekslowego, prawa własności intelektualnej, spółdzielczego, mieszkaniowego.

Magdalena Witkowska pełni funkcję rzecznika prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, w tym Fundacją Praw Kobiet oraz Centrum Interwencji Kryzysowej przy PCK w Gdańsku. W 2012 r. została wyróżniona w przez Krajową Radę Radców Prawnych konkursie "Kryształowe serce radcy prawnego" za działalność pro bono na rzecz praw kobiet.

Magdalena Witkowska włada językiem rosyjskim oraz angielskim.