Wspólnicy
    • joanna gibas kobierecka 440 158

Joanna Gibas-Kobierecka

Joanna Gibas-Kobierecka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1985-1989 orzekała w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym a następnie, w latach 1989-1993 w Wydziale Gospodarczym Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz przewodniczącą Sądu Dyscyplinarnego przy  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Joanna Gibas Kobierecka jest Radcą prawnym od 1993 r., zaś wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Gratus s.c. od 2001 r.

Joanna Gibas-Kobierecka posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym banku, przedsiębiorstw z branży transportowej, spółek handlowych (w tym z kapitałem zagranicznym), jak również spółdzielni mieszkaniowych.

Joanna Gibas-Kobierecka zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego (w tym spadkowego i rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwodów), prawa handlowego, spółdzielczego, mieszkaniowego, prawa pracy.


Joanna Gibas-Kobierecka włada językiem hiszpańskim.