Wspólnicy
    • anna bogdanis 440 158

Anna Bogdanis
Anna Bogdanis, 

- studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

- radcą prawnym jest od 1979 r., zaś wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Gratus s.c od 1987 r.

Anna Bogdanis posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw budowlanych, biur projektowych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw z branży spożywczej, logistycznej oraz ubezpieczeniowej.                                                 

Prowadzi sprawy z zakresu przekształceń spółek handlowych, w tym w spółek akcyjnych, prawa budowlanego (przede wszystkim odszkodowania z tytułu wad w budynkach, katastrofy budowlane, sprawy administracyjne, z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa bankowego, oraz wszelkie sprawy cywilne,  w szczególności  roszczenia wynikające  z umów zawartych przez osoby fizyczne,  roszczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych -dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli - oraz  sprawy z zakresu darowizn,  spadków  i związanych z nimi podatków .                       

Anna Bogdanis jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku jest również arbitrem Stałego Sądu Arbitrażowego przy OIRP w Gdańsku gdzie aktualnie pełni funkcję Sekretarza.

Od dwu kadencji jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Gdańsku.