Wspólnicy
    • anna bogdanis 440 158

Anna Bogdanis

Anna Bogdanis ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską w Koszalinie. Anna Bogdanis jest radcą prawnym od 1979 r., zaś wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Gratus od 1987 r.

Anna Bogdanis posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw budowlanych, biur projektowych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw z branży spożywczej oraz logistycznej. Prowadziła sprawy z zakresu przekształceń spółek handlowych, w tym w spółki akcyjne a także procesy z zakresu prawa budowlanego (odszkodowania z tytułu wad w budynkach, katastrofy budowlane, sprawy administracyjne z zakresu budownictwa).

Anna Bogdanis zajmuje się w szczególności szeroko pojętą obsługą prawną inwestycji budowlanych (w tym sprawy związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, sprawy cywilne związane z wykonywaniem inwestycji i spory porealizacyjne), a także sprawami z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, spółdzielczego, transportowego.

Anna Bogdanis jest Członkiem Rady oraz Skarbnikiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz arbitrem Stałego Sądu Polubownego przy OIRP w Gdańsku. Pełniła także  funkcję Sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Anna Bogdanis jest wykładowcą z zakresu prawa spółdzielczego na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.