O nas

Kancelaria


Wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych Gratus s.c. prowadzą działalność od 1987 roku – pierwotnie w formie spółki z o.o. a od 2.04.1998 r. w formie spółki cywilnej.

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej polegającej na doradztwie prawnym, stałej jak i doraźnej obsłudze prawnej na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych zarówno krajowych jak i  zagranicznych, oraz jednostek sektora finansów publicznych i sektora NGO.

Wspólnicy Kancelarii reprezentują swoich klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, Sądem Najwyższym a także  w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych.

Kancelaria współpracuje z kancelariami prawniczymi na terenie Polski, Europy i w Stanach Zjednoczonych  a także z notariuszami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami, tłumaczami przysięgłymi oraz detektywami.

W swojej pracy, staramy się przede wszystkim poznać potrzeby naszych klientów oraz proponować im rozwiązania odpowiednio zabezpieczające ich interesy.

Dążymy do tego, aby świadczyć usługi prawne najwyższej jakości, z  zachowaniem aktualnych standardów wiedzy prawniczej, terminowo, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zachowując wymaganą od radców prawnych niezależność. Jako radcowie prawni podlegamy obowiązkowi dochowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej co do wszystkiego, czego dowiemy się w ramach świadczenia pomocy prawnej.

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, posiadamy nie tylko wymagane ustawowo ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, ale również ubezpieczenie dodatkowe do sumy gwarancyjnej równej 3 mln złotych za zdarzenie.